Tel fix: 021.334.36.80
Tel fix/fax: 021.527.43.46
Mobil: 0721.631.761 / 0788.388.625
Email: contact@victoriaglobal.ro

Beneficiile crizei

Criza este cuvântul ce se află pe buzele tuturor, ca un flagel al epocii noastre. Dar poate fi văzută şi altfel. România a trecut rapid de la o economie planificată la o economie cu creştere de aproape două cifre (putem omite anii ’90, de dis­trugere a economiei), fără ca reţeaua industrială şi serviciile să aibă timp să se aşeze în locul cuvenit. Asis­tam înainte de criză la o situaţie identică celei pe care o părăsiserăm. Furni­zorul este cel care dictează regulile, clientul nu are cu adevărat de ales: trebuie să se conformeze condiţiilor impuse de furnizor, fără să se plângă de nivelul ama- toresc al serviciilor.

electrica

Criza nu numai că va permite competivităţii să îşi joace rolul, iar clienţilor să devină regi, dar va înlesni şi trierea întreprinderilor. Cele ale căror competenţe sunt reale, iar costurile – justifi­cate, sunt cele care vor con­tinua să existe. întreprin­derile vor trebui să reanali- zeze nevoile clienţilor, cali­tatea serviciilor, profesiona­lismul angajaţilor, rigoarea gestiunii costurilor. Vor dis­părea toţi oportuniştii apă­ruţi ca ciupercile după ploa­ie. Gestiunea pe termen mediu va înlocui business-ul uşor pe termen scurt. Clien­ţii vor învăţa să fie exigenţi, iar măsurile de îmbunătăţire a managementului vor fi introduse în continuare.

Tagged with: ,

Lasă un răspuns